Skip to main content
"I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand." - Confucius

Presentatie coaching

Presentatiecoaching stelt je in staat jouw boodschap optimaal over te brengen: Hoe kun je goed presenteren? Het gaat erom te weten wie je zelf bent en vanuit die eigen basis contact te leggen met de ander.

Een verbinding die hierop is gebaseerd, geeft de meest authentieke overdracht. Presentatiecoaching gaat verder dan de 'tips en tricks' van de meeste trainingen in presentatievaardigheid. Hier gaat het om zelfkennis en authenticiteit: zelfkennis maakt het mogelijk trucs en ezelsbruggetjes achter je te laten en open en authentiek je boodschap te vertellen. De ander zal dan ook daadwerkelijk horen wat je zegt. Vaak versterken zelfgekozen beelden de authentieke verbinding met de toehoorder meer dan wel gekozen woorden.

Een coachingstraject, vaak gericht op een in de nabije toekomst te geven voordracht, bestaat uit minstens 3 sessies met tussenpozen van ongeveer 3 weken, plus een kennismakingsgesprek. De coaching wordt hiermee een project met een duidelijk vastgelegd doel met een vooraf vastgestelde prijs.

Laatste nieuws

Online coaching

Door de vele beperkingen, veroorzaakt door de Corona pandemie, heeft het online coaching werk een grote kans gekregen.  Zowel sessies met management teams als persoonlijk leiderschap coaching, heeft inspirerende ervaringen opgeleverd.